Teak Chest of Drawer 3D & 4D
Teak Chest of Drawer 3D & 4D
Teak Chest of Drawer 3D & 4D
Zee Zee Interior

Teak Chest of Drawer 3D & 4D

ราคาปกติ 25,900.00 ฿ 0.00 ฿ ราคาต่อหน่วย ต่อ
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Zee Zee Interiors' teak chest of drawers are aesthetically pleasing, highly durable, and made to last. We use brass hardware and kiln-dried, sustainably sourced teak wood in our manufacturing process. For added protection, these pieces can be sealed with a beeswax sealer.

Zee Zee Interior's Natural Teak Sleeping Collection features an array of furniture pieces, including beds, side tables, console tables, blanket chest, tables, cabinets, bathroom racks, wall mirrors, and chest of drawers, all made from teak wood.

 Teak Furniture - Phuket.