Brass Ashtray
Brass Ashtray
Zee Zee Interior

Brass Ashtray

ราคาปกติ 1,950.00 ฿ 0.00 ฿ ราคาต่อหน่วย ต่อ
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Solid brass ashtray with a swing lid. Antique brass color as shown.