Big Belly Pot / Thai Style.
Big Belly Pot / Thai Style.
Big Belly Pot / Thai Style.
Big Belly Pot / Thai Style.
Zee Zee Interior

Big Belly Pot / Thai Style.

ราคาปกติ 12,900.00 ฿ 0.00 ฿ ราคาต่อหน่วย ต่อ
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Zee Zee Interior cast fiber pottery is made for indoor and patio use only, lightweight and fashionable for villas and homes in Thailand.This collection of pots is honed painted to create a rustic colorful interior design theme.

Free delivery and installation for Phuket Island, Natai area of Thailand only.