Bees Wax Furniture Polish.
Bees Wax Furniture Polish.
Bees Wax Furniture Polish.
Zee Zee Interior

Bees Wax Furniture Polish.

ราคาปกติ 590.00 ฿ 0.00 ฿ ราคาต่อหน่วย ต่อ
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Bio Beeswax furniture polish made from100% natural ingredients. Ideal for wood furniture maintenance and care. (200grams).

Usefulness advantages: Wood protection, paint protection, water protection, anti-oxidant, weather protection, anti-fungus, and anti-septic. Wax Paste 200grams.

How to Apply Beeswax Furniture Polish.

  1. Make sure the surface is clean, smooth, and dry,
  2. Apply a thin layer directly to the surface with a dry cloth. Wait ten minutes for the Beeswax to be absorbed into the wood.
  3. Use a clean, dry, and soft cloth to polish until it is completely smooth and clean.
  4. For best results do it regularly to enhance the appearance of the wood and increase the protection to the furniture.